Godkännande målsman

  Vi kommer att kontakta dig för att validera godkännandet

  För & Efternamn (vårdnadshavare)

  Personnummer (vårdnadshavare)

  E-postadress (Vårdnadshavare)

  Telefonnummer (vårdnadshavare)

  Härmed ger jag mitt medgivande för mitt barns deltagande.

  För & Efternamn (barn)

  Personnummer (barn)