Godkännande målsman

Vi kommer att kontakta dig för att validera godkännandet

För & Efternamn (vårdnadshavare)

Personnummer (vårdnadshavare)

E-postadress (Vårdnadshavare)

Telefonnummer (vårdnadshavare)

Härmed ger jag mitt medgivande för mitt barns deltagande.

För & Efternamn (barn)

Personnummer (barn)