Regler

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I MUDDY PAWS

*Läs noga genom villkor för deltagande. Genom att anmäla dig till en tävling så medger du att du har läst och förstått villkoren samt att du är bunden av dessa.

Observera att regelbrott kan resultera i diskvalificering

 

1. Tävlande ekipage

1.1. Tävlande hund ska ha fyllt 12 månader senast samma dag som tävlingen.

1.2. Tävlande förare i individuell klass ska ha fyllt 13 år senast samma dag som tävlingen. Tävlande förare i DUO och TEAM ska fyllt 10 år och springa tillsammans med ansvarig vuxen. Målsmans tillåtelse krävs för minderåriga.

1.3. Hundens vaccinationsintyg samt tävlandes legitimation skall kunna uppvisas vid begäran. Vaccination mot valpsjuka ska vara utförd efter tio månaders ålder ålder på hunden och senaste vaccinationen får inte vara äldre än fyra år.

1.4 Arrangören har rätt att utesluta ekipage från tävlingen vid tex tydlig skada, sjukdom eller oacceptabelt beteende. Dåligt beteende mot hund eller funktionärer kan beläggas med tilläggstid eller diskvalificering.

1.5 Ett ekipage består av 1 hund och en förare. I Duo-klassen finns det möjlighet att springa flera tillsammans. I klassen TEAN kan ni springa flera med samma hund, en hel familj med yngre barn eller företag. 2-6 personer med 1-6 hundar. Anmälningsavgift baseras på antal människor som springer. Ingen prisutdelning i denna klass.

1.6 Fotografering kommer förekomma under tävlingen och bilderna kan komma att publiceras och användas i marknadsföringssyfte. Om du inte vill att bilder på dig själv ska publiceras ska du själv anmäla detta i sekretariatet innan tävlingens slut.

1.7 Köpta biljetter återbetalas inte.

1.8 Om du önskar överlåta din startplats är kostnaden för det 100 kr i administrativ kostnad. ÖVERLÅTELSEN MÅSTE GÖRAS SENAST 7 DAGAR INNAN EVENTET. ETT MAIL MED VIDARE INSTRUKTIONER KOMMER ATT SKICKAS TILL MEJLADRESSEN TILLHÖRANDE DEN NUVARANDE ÄGAREN. Överlåtelseavgift om 100kr betalas av mottagaren.

1.9 Det är förarens egna ansvar att hunden är försäkrad och lämpligt tränad för tävlingens olika moment.

1.10 Du får anmäla dig själv till obegränsat antal starter. Välj olika startgrupper så du hinner komma i mål innan du ska starta igen. Samma hund får starta 2 gånger per dag. Din bästa tid räknas för placering.

1.11 Du kan byta klass/dag/startnummer mot en kostnad om 100 kr förutsatt att plats finns i din önskade klass. Maila oss på butik@muddypaws.se med ditt ordernummer och önskemål om byte så hjälper vi dig vidare.

 

2. Utrustning

2.1. Utrustning på ekipage får inte utgöra någon skaderisk för hund eller förare. Stryphalsband på hund är ej tillåtet under tävlingsmomentet.

Din utrustning ska bestå av:

    • Midjebälte eller liknande.
    • En lina med minst en expanderande del som inte får vara längre än 3m i uttöjt läge (räknat från föraren).
    • En välanpassad sele till hunden.

2.2. Hunden skall under hela tävlingen vara kopplad till förarens midjebälte. Du får inte någon gång koppla loss hunden.

2.3 Fast halsband på hund är tillåtet så länge denna inte utgör en säkerhetsrisk för hunden.

2.4 Arrangören tillhandahåller en nummerlapp till varje tävlande. Föraren ska bära sin nummerlapp väl synlig.

2.5 Det är tillåtet att belöna din hund under loppet med både godis och leksak förutsatt att detta sker med största respekt mot övriga tävlande. Ekipage som stör andra tävlande genom oaktsam belöning kan tilldelas tidstillägg.

2.6 Spikskor är inte tillåtet att använda. Du förstör hindren samt riskerar att skada din medtävlande. Upptäcks någon med spikskor kommer denna att avvisas från banan, utan möjlighet till återbetalning.

3. Start och tidtagning

3.1 Deltagaren väljer en startgrupp vid anmälan. Varje deltagare startar med ungefär en minuts mellanrum. Muddy Paws har om det behövs rätt att ändra vald starttid. Tänk på att Startgrupp A främst är för de som vill satsa på en riktigt bra tid. Om du vill springa i din egen takt så välj en senare tid.

3.2 Ekipagen startar med ungefär 1 min mellanrum i varje startgrupp.

3.3 Ekipaget är i mål när hela ekipaget passerat mållinjen.

3.4 Ansvaret för att infinna sig vid start ligger på tävlande ekipage.

4. Banan

4.1 Snitslad bana skall följas och ekipagen ska aldrig passera en avspärrning om det inte är för att belöna hunden och/eller låta bakomvarande ekipage springa förbi.

4.2 Ekipage ska alltid låta snabbare ekipage att gå förbi och kan då gå utanför banan en kortare stund för att underlätta.

4.3 Samtliga ekipage på banan har ett gemensamt ansvar för att omkörning ska ske på ett både betryggande och sportsmannamässigt sätt.

4.4 När ett ekipage avser att köra om ett annat har det omkörande ekipaget rätt att begära fritt spår när hunden befinner sig ca 20 m från det ekipage som ska passeras.

4.5 Fritt spår begäres genom att ropa ”omkörning” och ekipaget ska underlätta genom att sakta farten och hålla åt sidan.

4.6 När ett ekipage har problem att genomföra ett hinder ligger det på förarens ansvar att gå förbi hindret mot tidspålägg eller att släppa förbi bakomvarande ekipage.

4.7 En funktionär äger rätten att begära att ett ekipage ska avstå ett hinder om denna anser att hunden tydligt visar obehag. Tidspålägg sker då.

4.8 Det är absolut förbjudet att springa om någon under tiden de utför ett hinder. 

4.9 En funktionär äger rätten att diskvalificera ett ekipage om denna anser att banregler uppenbart ej följs.