Regler

1. Tävlande ekipage

1.1. Tävlande hund ska ha fyllt 12 månader för korta klassen och 18 månader för långa klassen senast samma dag som tävlingen.

1.2. Tävlande förare ska ha fyllt 13 år för korta klassen och 16 år för långa klassen senast samma dag som tävlingen. Målsmans tillåtelse krävs för minderåriga.

1.3. Vaccinationsintyg samt legitimation skall kunna uppvisas vid begäran. Vaccination mot valpsjuka ska vara utförd efter ett års ålder på hunden och får inte vara äldre än fyra år.

1.4 Domaren har rätt att utesluta ekipage från tävlingen vid tex tydlig skada, sjukdom eller oacceptabelt beteende.

1.5 Ett ekipage består av 1 hund och en förare. I Duo-klassen finns det möjlighet att springa flera tillsammans.

1.6 Fotografering kommer förekomma under tävlingen och bilderna kan komma att publiceras och användas i marknadsföringssyfte. Om du inte vill att bilder på dig själv ska publiceras ska du själv anmäla detta i sekretariatet innan tävlingens slut.

1.7 För att återfå anmälningsavgift vid strykning krävs veterinär- alt. läkarintyg. Vi betalar då tillbaka din anmälningsavgift -50 kr.

1.8 Om du önskar ha möjligheten att överlåta din startplats kan du förköpa den möjligheten till en kostnad av 10% av startavgiften. Överlåtelse sker då utan någon kostnad. Byte av tröjstorlek kan inte garanteras. Om du inte har förköpt möjligheten till överlåtelse tar vi ut en avgift om 100kr.

1.9 Det är förarens egna ansvar att hunden är försäkrad och lämpligt tränad för tävlingens olika moment.

2. Utrustning

2.1. Utrustning på ekipage får inte utgöra någon skaderisk för hund eller förare. Stryphalsband på hund är ej tillåtet under tävlingsmomentet.

Din utrustning ska bestå av:

    • Midjebälte eller liknande.
    • En lina med expanderande del som inte får vara kortare än 2m och inte längre än 3m i uttöjt läge (räknat från föraren).
    • En välanpassad sele till hunden.

2.2. Hunden skall under hela tävlingen vara kopplad till förarens midjebälte.

2.3 Fast halsband på hund är tillåtet så länge denna inte utgör en säkerhetsrisk för hunden.

2.4 Arrangören tillhandahåller en nummerlapp till varje tävlande. Föraren ska bära sin nummerlapp väl synlig.

2.5 Det är tillåtet att belöna din hund under loppet med både godis och leksak förutsatt att detta sker med största respekt mot övriga tävlande. Ekipage som stör andra tävlande genom oaktsam belöning kan tilldelas tidstillägg.

3. Start och tidtagning

3.1 Du får en fast starttid och blir tilldelad plats i en startgrupp.

3.2 Ekipagen startar med 1 min mellanrum i varje startgrupp.

3.3 Ekipaget är i mål när hela ekipaget passerat mållinjen.

3.4 Ansvaret för att infinna sig vid start ligger på tävlande ekipage.

4. Banan

4.1 Snitslad bana skall följas och ekipagen ska aldrig passera en avspärrning om det inte är för att belöna hunden och/eller låta bakomvarande ekipage springa förbi.

4.2 Ekipage ska alltid låta snabbare ekipage att gå förbi och kan då gå utanför banan en kortare stund för att underlätta.

4.3 Samtliga ekipage på banan har ett gemensamt ansvar för att omkörning ska ske på ett både betryggande och sportsmannamässigt sätt.

4.4 När ett ekipage avser att köra om ett annat har det omkörande ekipaget rätt att begära fritt spår när hunden befinner sig ca 10 m från det ekipage som ska passeras.

4.5 Fritt spår begäres genom att ropa ”omkörning” och ekipaget ska underlätta genom att sakta farten och hålla åt sidan.

4.6 När ett ekipage har problem att genomföra ett hinder ligger det på förarens ansvar att gå förbi hindret mot tidspålägg eller att släppa förbi bakomvarande ekipage.

4.7 En funktionär äger rätten att begära att ett ekipage ska avstå ett hinder om denna anser att hunden tydligt visar obehag. Tidspålägg sker då.